Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Nekrotizan Enterokolit

Healthline 23.5.2014 Gretchen Holm
Healthline Image © Nekrotizan Enterokolit Healthline Image

Genel Bakış

Nekrotizan enterokolit (NEK) bağırsak dokusunun enflamasyonu ve ölmesidir. Sadece bağırsağı kaplayan tabakayı veya tüm bağırsak kalınlığını tutabilir. Şiddetli durumlarda bağırsak delinebilir bile (bağırsak duvarında bir delik gelişir). Böyle bir durumda normalde sadece bağırsakta bulunan bakteriler karın içine sızıp yaygın enfeksiyona neden olabilir. Bu tıbbi bir acil durum kabul edilir.

NEK en sık prematüre bebeklerde görülür. Sıklıkla doğumdan sonraki iki hafta içinde gelişir. Cleveland Clinic Çocuk Hastanesi (Children's Hospital Cleveland Clinic) uyarınca vakaların yüzde 80'ine kadarı prematüre bebeklerde görülür. ( CHCC ). Boston Çocuk Hastanesi (Boston Children's Hospital) 1,5 kg altında ağırlığa sahip bebeklerin yaklaşık yüzde 10'unda NEK geliştiğini belirtir. ( BCH )

NEK hızla ilerleyebilen çok tehlikeli bir hastalıktır. Bebeğiniz olası belirtiler gösterirse hemen tıbbi yardım istenmesi kuvvetle önerilir.

Nedenler

NEK'in tam nedeni açık değildir. Ancak birkaç teori vardır. Zor bir doğum sırasında oksijen eksikliği bebeğinizde bu durumun gelişmesine neden olabilir. Başka teoriler arasında bebeğin prematüre olmasıyla ilişkili sorunlar vardır; örneğin bağırsakların tam gelişmemesi NEK'ye neden olabilir.

Teksas Pediatrik Cerrahi Ortakları (Texas Pediatric Surgical Associates) bebek mamasında bulunan laktozun NEK'e neden olabileceğini düşünmektedir. Prematüre bebekler bu maddeyi tam sindiremediğinden kalan kısım bakterilerin üremesine neden olup hastalığa yol açabilir.

Çok fazla alyuvar bulunması ve kan nakli yapılması da risk faktörüdür.

Hastalık bebekler arasında bulaşabilir. Bu durum aynı bebek servisinde sıklıkla birkaç vakanın oluşmasıyla görülür. Bebeğinizin servisinde başka bir bebekte bu durum gelişirse bebeğiniz risk altında olabilir.

Belirtiler

Belirtiler arasında sıklıkla aşağıdakiler gibi intestinal problemler bulguları vardır:

  • kanlı dışkı
  • ishal
  • iyi beslenmeme
  • kusma

Bebeğinizin karnı şişebilir ve bazı durumlarda kırmızımsı veya başka şekilde rengi değişmiş olabilir.

Bebeğiniz ayrıca enfeksiyon bulguları gösterebilir. Bu bulgular arasında şunlar vardır

  • apne (solunumun duraklaması)
  • ateş
  • letarji (yavaş hareketler)

Tanı

Bir doktor bebeğinizi NEK belirtileri açısından muayene edecektir. Bebeğinizin karnının ağrılı veya hassas olup olmadığını da kontrol edecektir.

Doktor sonra bir karın röntgeni çektirir. Hastalığın bulguları tipik olarak röntgen görüntülerinde görülür.

Kan testleri bebeğinizde trombosit sayısının düşük veya akyuvar sayısının artmış olduğunu gösterebilir. Bunların herhangi biri doktorunuzun bebeğinizde bu durum olup olmadığına karar vermesine yardımcı olabilir.

Tedavi

Nekrotizan enterokolit için tek bir tedavi yoktur. Doktorunuzun önerdiği tedavi birkaç faktöre bağlı olacaktır. Bunlar arasında hastalığın ne kadar ilerlediği, bebeğinizin yaşı ve bebeğinizin diğer yönlerden sağlıklı olup olmadığı vardır.

Doktorunuz beslenmeyi kesecektir. Bebeğiniz besinleri ve sıvılarını intravenöz beslenme (İV) yoluyla alacaktır. Bebeğinizin enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olması için antibiyotiklere gereksinim olacaktır.

Bu hastalık sıklıkla bir bebek servisinde çok sayıda bebekte geliştiğinden bebeğiniz izole edilebilir. Doktorlar ve diğer personel bebeğinizle ilgilenirken özel önlemler alabilir. Bu önlemlerle enfeksiyonun diğer bebeklere yayılmasının durdurulması amaçlanmıştır.

Bebeğinizin şiş karnı nefes almasını zorlaştırabilir. Böyle bir durumda bebeğinize ekstra oksijen veya solunum yardımı sağlanacaktır.

Hastalık çok şiddetliyse cerrahi gerekebilir. Bu işlemde bebeğinizin bağırsaklarının ölü kısımları çıkarılır.

Hastalığın seyri boyunca bebeğiniz röntgen ve kan testleri ile yakından izlenecektir. Bu işlemler doktorunuzun hastalığı kontrol etmesini ve herhangi bir değişikliği erken dönemde yakalamasını sağlar.

Beklenti

Nekrotizan enterokolit daima ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır. Bu durumun geliştiği bebeklerin yaklaşık dörtte biri bu hastalıktan ölür. ( NIH, 2011 )

Bebeğinizin bireysel beklentisi birçok faktörle birlikte hastalığın şiddetine bağlıdır. Teksas Pediatrik Cerrahi Ortakları (Texas Pediatric Surgical Associates) NEK durumu olan bebeklerin yüzde 60 ila 80'inde cerrahi gerekmediğini ve tanımlanan cerrahi dışı tedavilerle iyileştiklerini belirtmektedir. ( TPSA )

Bebeğinizin özel durumu hakkında daha spesifik bilgi için bebeğinizin doktorlarıyla konuşun.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon