Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Otizmin Nedenleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Otizmin Nedenleri Healthline Image

Otizm spektrumu bozukluklarının (OSB'ler) nedeni veya nedenleri halen bir sırdır ama birçok faktör incelenmiştir.

Beyindeki Farklılıklar

Bazı araştırmacılar beyin ve özellikle gelişmesi ve işlevi üzerine odaklanmaktadır. Sıklıkla otistik bir kişinin beyninde OSB olmayan birisinin beynine göre büyüklük ve yapı açısından farklılıklar vardır.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'ne göre beynin birçok kısmı otizmde bir rol oynar. Bunlar arasında insan vücudunun hareketlerine ince ayar yapan serebellum ve beynin duygudan sorumlu kısımları vardır.

Beyin ile vücudun kalan kısmı arasında iletişime yardımcı olan nörotransmitterler de otizm gelişmesine bir şekilde katkıda bulunup bulunmadıklarını görmek için araştırılmaktadır.

Otizm spektrumu bozukluklarına neden olabilen çeşitli nadir hastalıklar vardır. Bu hastalıklara sıklıkla sekonder otizm denir ve aralarında şu hastalıklar bulunur:

  • tüberoz skleroz
  • frajil X sendromu
  • fenilketonüri
  • konjenital enfeksiyonlar

Genetik Faktörler

Araştırmacılar ailelerde kalıtsal linkler ve genetik yapı farklılıklarının olasılığını araştırmaktadır. Aile çalışmaları otizmin genel popülasyona göre otistik bir çocuğun kardeşlerinde daha sık olduğunu göstermiştir. Bu durum hastalığın gelişmesine genetik bir katkı olduğunu düşündürür.

Sık Görülen Yanlışlar

Geçmişte aşılarda kullanılan cıva bazlı bir koruyucu madde olan timerosal'in otizm spektrumu bozukluklarına (OSB'ler) neden olduğundan şüphelenilmiştir.

İyi tasarlanmış birçok çalışmaya rağmen halen cıva içeren aşıları OSB'lerin gelişmesine bağlayan yeterli araştırma yoktur. Timerosal Amerika Birleşik Devletleri'nde 1999 yılından beri aşılamalarda kullanılmamıştır ve böylece çocukların timerosale maruz kalması sınırlanmıştır.

Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 2010 yılında yapılan bir çalışma "prenatal dönemde ve bebekken timerosal içeren aşılar ve immünglobulinlere maruz kalmak otizm spektrumu bozukluğu (OSB) riskini arttırmaz" demektedir.

Dünya çapında kızamığın öldürücü olabilecek vakalarını önlemesi açısından önemli olan MMR aşısının OSB'lerle ilişkili olup olmadığını belirlemek için birkaç çalışma yapılmıştır. The Lancet dergisindeki 1998 tarihli bir makale kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısıyla OSB'lerin gelişmesi arasında olası bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Altı yıl sonra, The Lancet dergisi yazıyı geri çektiğini yayımlamış ve MMR aşısıyla otizm arasında bir bağlantı olmadığını belirtmiştir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon