Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Over Kanseri

Healthline 23.5.2014 Verneda Lights and Elizabeth Boskey, PhD
Healthline Image © Over Kanseri Healthline Image

Genel Bakış

Overler uterusun her iki tarafında bulunan küçük, ceviz şeklinde organlardır. Bunlar yumurtaların üretildiği yerlerdir. Over kanseri overin birkaç farklı kısmında oluşabilir.

Over kanseri overin eşey, stromal veya epitelyal hücrelerinde gelişebilir. Eşey hücreleri yumurtalar haline gelen hücrelerdir. Stromal hücreler bağ dokusu gibi çalışır. Overin çoğunu oluştururlar. Epitelyal hücreler overin dış tabakasıdır.

İnsidans

Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) (NCI) 2012 yılında 22.280 Amerikalı kadına over kanseri tanısı konacağını tahmin etmektedir . Ayrıca 2012 yılında bu kanserden yaklaşık 15.500 ölüm olacaktır.

Epitelyal Karsinom

Epitelyal hücreli karsinom en sık görülen over kanseri tipidir. Ayrıca kadınlarda beşinci en sık kanser ölümü nedenidir. Vakaların %50'si 65 yaş üzeri kadınlarda görülür.

Çoğu hastaların tanı zamanında hastalık ilerlemiştir. Bu kanser için beş yıllık sağkalım oranı %10'dan düşüktür.

Overin Epitelyal Karsinomanın Genetik Bileşeni

Bu tip over kanseri bazı ailelerde daha sıktır. NCI uyarınca vakaların %10'u aşağıdakilerin aile öyküsünün bulunduğu kadınlarda olur:

 • over ve meme kanseri
 • meme kanseri olmadan over kanseri
 • over ve kolon kanseri

Over kanseri olan iki veya daha fazla birinci derece akrabası olan kadınların riski en yüksektir. Ancak, birinci derece bir akraba bile riski arttırır. "Meme kanseri genleri" BRCA1 ve BRCA2 de over kanseri riskiyle ilişkilidir.

Over Epitelyal Karsinomu Prognozu

Bu tip kanseri olanlarda birkaç faktör artmış sağ kalımla ilgilidir:

 • tanı konduğunda daha düşük evre
 • karında sıvı birikimi (asit) olmaması
 • daha genç yaş
 • iyi diferansiye tümör
 • Çıkarıldığı zamanda tümörün daha küçük olması

Germ Hücreli Kanser

Eşey hücreli kanserler over kanserlerinin %5 ila %7'sini oluşturur. Bu kanserler yumurtaları oluşturan hücrelerden gelişir. Genellikle genç kadınlar ve adolesanlarda oluşurlar.

Tanı konduğunda ortalama yaş 18'dir. Bu kanserler büyük olabilir. Hızlı büyüme eğilimindedir. Tümörler bazen insan koriyonik gonadotropini (HCG) salgılarlar. Bu durum yalancı pozitif gebelik testine neden olabilir.

Eşey hücreli kanserlerin tam tedavi edilebilme olasılığı yüksektir Cerrahi ve kemoterapiyle tedavi edilebilirler.

Stromal Hücreli Kanser

Stromal hücreli kanserler over kanserlerinin yaklaşık %5'ini oluşturur. Overi bir arada tutan hücrelerden gelişirler. Ayrıca aşağıdakiler dahil over hormonlarını üreten hücrelerdir:

 • östrogen
 • progesteron
 • testosteron

Stromal hücre kanserleri yavaş büyür. Östrojen ve testosteron salgılarlar. Fazla testosteron sivilceye ve yüzde kıllanmaya neden olabilir. Fazla östrojen uterin kanamaya neden olabilir. Bu belirtiler oldukça fark edilebilir hale gelebilir. Bu nedenle stromal hücreli kanserin erken evrede tanı konma olasılığı daha yüksektir. Ve böylece bu kanserlerin prognozu olumludur.

Overin stromal hücreli kanseri olan kadınlarda ortalama yaş 45'tir. Ancak herhangi bir yaşta olabilir.

Belirtiler

Erken evre over kanserinde belirti olmayabilir. Ancak kadınlarda oluşabilecek bazı belirtiler şunlardır:

 • sık sık mide şişliği
 • yemek yerken çabucak dolu hissetme
 • yemek yeme zorluğu
 • idrara sık ve acil çıkma gereksinimi
 • karın veya pelviste ağrı veya rahatsızlık

Over kanserinde bu belirtiler aniden başlar. Normal sindirim veya adetle ilgili rahatsızlıklardan farklı hissedilebilirler. Ayrıca, geçmezler. Bu belirtiler iki haftadan uzun süredir varsa, tıbbi yardım istemelisiniz.

Diğer over kanseri belirtileri arasında şunlar olabilir:

 • bel ağrısı
 • cinsel ilişki sırasında ağrı
 • kabızlık
 • hazımsızlık
 • yorgunluk
 • Adet döngüsünde değişiklik
 • Kilo alma veya kilo kaybı
 • Vajinal kanama
 • sivilce
 • Kötüleşen bel ağrısı

Tanı

Over kanserine tanı koyma bir tıbbi öykü ve fiziksel muayeneyle başlar. Fizik muayeneye bir pelvik ve rektal muayene dahil olmalıdır. Bu duruma tanı koymak için bir veya birkaç kan testi de kullanılabilir.

 • Tam kan sayımı genel sağlığınızı kontrol eder.
 • CA125 (kanser antijeni 125) seviyeleri over kanserinde artmış olabilir. Ayrıca, endometriosis gibi başka durumlarda artabilirler.
 • Eğer bir eşey hücre tümörünüz varsa HCG seviyeleri artabilir. Bu normalde hamilelikte bulunan bir proteindir.
 • Alpha fetoprotein (AFP) eşey hücreli tümörler tarafından üretilebilir. Artmış AFP seviyeleri başka hastalıklarda da görülebilir.
 • LAD (laktat dehidrogenaz) seviyeleri eşey düzey hücreli tümörlerde artabilir.
 • İnhibin, östrojen ve testosteron seviyeleri stromal hücre tümörlerinde artabilir.
 • Kanser karaciğere yayılmışsa karaciğer fonksiyon testleri anormal olabilir.
 • Böbrek fonksiyon testleri kanserin mesane ve böbreklere yayılıp yayılmadığını ve idrar akışını tıkayıp tıkamadığını belirleyebilir.

Over kanseri bulgularını kontrol etmek için başka diagnostik çalışmalar da kullanılabilir.

Kanser olup olmadığını belirlemek için biyopsi şarttır. Overlerden küçük bir örnek alınıp kanser hücreleri aranır. Bu işlem bir BAT taraması veya ultrasonla yönlendirilen bir iğneyle yapılabilir. Ayrıca bir laparoskop içinden yapılabilir. Eğer sıvı (asit) mevcutsa, kanser hücreleri için bir örnek incelenebilir.

Karın ve pelvis ultrasonu kanser nedeniyle overler ve diğer organlarda değişiklikler aramak için kullanılır.

BT tarama ve MRG de karın ve pelvisi görmek için kullanılabilir.

PET tarama başka türlü görmesi zor küçük kanserleri saptayabilir.

Laparoskopi kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için abdominal organları inceler. Bu işlem sırasında biyopsiler alınabilir.

İdrar tahlili idrarda enfeksiyon bulguları veya kan arar. Bunlar eğer kanser mesane ve böbreklere yayılırsa görülebilir

Akciğer röntgeni kanserin akciğerlere yayıldığını saptayabilir.

Baryumlu lavman kalın bağırsak veya rektuma tümör yayılması arar.

Evreler

Over kanseri aşağıdaki kriterlere göre evrelendirilir:

 • Evre I kanser bir veya her iki overle sınırlıdır - beş yıllık sağkalım oranı %90'dır
 • Evre II kanser pelvisle sınırlıdır - beş yıllık sağkalım oranı %70'dir
 • Evre III kanser karın içine yayılmıştır - beş yıllık sağkalım oranı %15 ila %20'dir
 • Evre IV kanser karın dışına yayılmıştır - beş yıllık sağkalım oranı %1 ila %5'dir

Tedavi

Over kanseri tedavisi tipe, evreye ve çocuk sahibi olup olmayı isteyip istemediğinize bağlıdır. Cerrahi aşağıdaki amaçlarla yapılır:

 • tanıyı doğrulama
 • kanser evresini belirleme
 • kanseri çıkarma

Cerrahi sırasında tüm kanserli dokuları çıkarmak için çaba gösterilir. Kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için biyopsiler de alınabilir.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve evre I kanseriniz varsa cerrahiye şunlar dahil olacaktır:

 • kanserli overin çıkarılması ve diğer overden biyopsi alınması
 • abdominal organların bazılarına tutunmuş yağlı dokunun (omentum) çıkarılması
 • abdominal ve pelvik lenf düğümlerinin çıkarılması
 • diğer dokulardan biyopsi alınması ve karın içindeki sıvının toplanması

Çocuk sahibi olmak istemiyorsanız cerrahi daha geniştir. Ayrıca evre II, III, veya IV kanseriniz varsa daha fazla cerrahi yapılması gerekir. Bu, şunları içerir:

 • uterusun çıkarılması
 • her iki over ve fallop tüplerinin çıkarılması
 • omentumun çıkarılması
 • mümkün olduğunca fazla kanserli dokunun çıkarılması
 • kanserli olabilecek herhangi bir dokudan biyopsiler

Kemoterapi

Cerrahi sonrasında genellikle kemoterapi verilir. İlaçlar intravenöz olarak veya karın içine verilebilir. Buna intraperitoneal tedavi denir. Kemoterapinin yan etkileri çok rahatsız edici olabilir. Bunlar arasında şunlar vardır:

 • bulantı
 • kusma
 • saç kaybı
 • yorgunluk
 • Uyuma problemleri

Karboplatin, sisplatin ve paklitaksel (Taxol) over kanserini tedavi etmek için sık kullanılan ilaçlardır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon