Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Psoriasis Risk Faktörleri

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Psoriasis Risk Faktörleri Healthline Image

Bilinen bir psoriasis nedeni yoktur. Ancak doktorlar psoriasis gelişmesine katkıda bulunabilecek çeşitli faktörler bulmuşlardır.

Aile Öyküsü

Uzmanlar psoriasisin aile içinde geçebilecek genetik özellikleri olduğuna inanmaktadır. Ulusal Psoriasis Derneği (National Psoriasis Foundation) uyarınca psoriasisi olan kişilerin yaklaşık üçte birinin bu hastalığın bulunduğu bir akrabası vardır. Hastalığın bulunduğu bir ebeveynin çocuklarında psoriasis olma olasılığı yüzde 10 iken iki ebeveynde psoriasis olması durumunda özelliğin geçmesi olasılığı yüzde ellidir.

Stres

Stres psoriasise neden olmazken gelişmesinde önemli bir faktördür ve sıklıkla şiddetli atakların nedenidir.

Tütün

Psoriasis Advance'te yayınlanmış bir çalışma sigara içmenin psoriasis olasılığını hemen hemen iki katına çıkardığını ve bu oranın kadınlarda daha yüksek olduğunu göstermiştir. Başka çalışmalar sigara içen ve psoriasis olan kişilerde özellikle uzuvlarda olmak üzere daha agresif belirtiler geliştiğini göstermiştir.

Alkol

Alkolün psoriasis üzerine etkileri konusunda araştırmalar çok açık değildir çünkü sıklıkla sigara ve alkol kullanma birlikte görülür . Ancak araştırmacılar alkolün karaciğeri bozduğundan ve psoriasis belirtilerini arttırabilecek bir tür maya olan Candida büyümesini tetikleyebildiğinden belirtilerin kötüye gitmesine yol açabileceğine inanmaktadır.

Düşük Sıcaklıklar

Daha soğuk iklimlerdeki psoriasisler kışın tipik olarak belirtilerinin kötüleştiğini görürler. Kış havasının aşırı soğukluğu ve kuruluğu ciltten nemi çekip psoriasis belirtilerini arttırır.

Irk

Beyaz ırktan kişiler gibi daha açık renkli cilde sahip olanlar tipik olarak daha koyu renkli kişilerden daha sık psoriasis geliştirir.

İlaçlar

Steroid tabanlı ilaçlar ve malaryayı tedavi etmek için kullanılanlar gibi bazı ilaçlar bir kişide psoriasis gelişmesi olasılığını arttırabilir.

Viral ve Bakteriyel Enfeksiyonlar

Psoriasis immün sistemi bozuk kişilerde daha şiddetli olabilir. Bunlar arasında AIDS'li kişiler, kanser için kemoterapi tedavisi yapılanlar, lupus veya çölyak hastalık gibi otoimmün hastalığı olanlar olabilir. Streptokopsik boğaz enfeksiyonu veya üst solunum yolu enfeksiyonu gibi tekrarlayan enfeksiyonu olan çocuklar ve genç yetişkinler de artmış risk altındadır.

Obezite

İnvers psoriasis aşırı kilolu kişilerde daha sıktır. Bunun nedeni invers psoriasislilerin cilt kıvrımlarında oluşan sürtünme ve terlemeyle alevlenmesidir.

Tekrarlamak istersek bunların hiçbiri psoriasise neden olmaz ama hastalığın gelişmesi olasılığını veya belirtileri arttırırlar.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon