Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Sağlık Riskleri

Healthline 23.5.2014 Tracy Stickler
Healthline Image Healthline Image

Her hamilelik risk taşır ama iyi doğum öncesi bakım ve destekle bu riskler en aza indirilebilir. Ancak yaş ve genel sağlık gibi bir kadının hamilelik sırasında komplikasyon olasılığını arttıran bazı faktörler vardır.

Üreme Anormallikleri

Bir kadının uterus veya serviksindeki yapısal anormallikler, düşük, anormal pozisyonda bir fetus ve zor doğum dahil zorlukların riskini arttırır. Bu problemler ayrıca sezaryen doğum riskini arttırır.

Yaş

Yaş, bir kadının hamileliğini olumsuz etkileyebilecek en sık görülen faktörlerdendir.

Genç Kadınlar

20 yaş altındaki kadınlarda 20 yaş üzerindekilere göre hamilelikle ilgili ciddi tıbbi komplikasyon riski çok daha yüksektir. Çok genç annelere doğan çocukların erken doğması, doğum ağırlığının düşük olması, plasenta previa gelişmesi, hamilelikle ilişkili hipertansiyon bulunması ve toksemi gelişmesi riski daha yüksektir. Genç yaşla ilgili bazı risk faktörleri şunlardır:

 • Tam gelişmemiş pelvis. Genç kadınların vücutları hala büyümekte ve gelişmektedir. Gelişmemiş bir pelvis doğum sırasında zorluklara yol açabilir.
 • Besin eksiklikleri. Genç kadınların beslenme alışkanlıklarının kötü olması olasılığı daha yüksektir. Besin eksikliği vücuda daha fazla yük bindirebilir ve hem anne hem çocuk için daha fazla komplikasyona yol açabilir.
 • Yüksek kan basıncı. Yüksek kan basıncı, yaşamaları için özel bakım gerektiren prematüre ve/veya düşük doğum ağırlıklı bebeklere neden olabilecek şekilde erken doğumu tetikleyebilir.

35 Yaş Üstündeki Kadınlar

Bir kadın yaşlandıkça doğurma olasılığı azalmaya başlar. Hamile kalan daha yaşlı bir kadının ayrıca problemsiz bir hamilelik geçirme olasılığı daha düşüktür. Sık görülen sorunlar arasında şunlar vardır:

 • Altta yatan durumlar. Daha yaşlı kadınlarda yüksek kan basıncı, diyabet veya kardiyovasküler hastalık gibi hamilelikte komplikasyona yol açabilecek altta yatan durumların olması daha olasıdır. Bu durumlar iyi kontrol edilmediğinde düşük, zayıf fetal büyüme ve doğum defektlerine yol açabilirler.
 • Kromozomal problemler. 35 yaşın üzerindeki bir kadında kromozomal sorunlarla ilgili doğum defektleri oluşması olasılığı daha yüksektir. 35 yaşındaki bir kadında genetik hastalıklı bir bebek olasılığı 178'de birdir; 48 yaşında risk sekizde bire çıkar. Down sendromu kromozomlarla ilişkili en sık doğum defektidir; çeşitli derecelerde mental retardasyona ve fiziksel anormalliklere yol açar. Prenatal tarama ve testler kromozom komplikasyonlarının olasılığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Düşük 35-39 yaşındaki bir kadında düşük olasılığı 20'li yaşlarındaki bir kadının iki katıdır. 40-44 yaş kadınlarda hamileliklerin yaklaşık yüzde 35'i düşükle sonuçlanır. Bu risk 45 yaşında yüzde 50'nin üzerine çıkar.
 • Diğer komplikasyonlar 35 yaşın üzerindeki kadınlarda yaş ne olursa olsun hamilelik ile ilişkili komplikasyonların oluşması olasılığı daha yüksektir.

Obezite

Obez kadınlar (Vücut Kitle İndeksi 30 veya üstünde) normal ağırlıklı kadınlara göre spina bifida, kalp problemleri, hidrosefali ve yarık damak ve dudak gibi bazı doğumsal defektleri olan bebeklere sahip olma açısından daha yüksek risk altındadır. Obez kadınlara ayrıca hamilelik sırasında gestasyonel diyabet tanısı konma olasılığı daha yüksektir. Obez kadınlarda yüksek kan basıncı da daha sık görülür ve bu durum beklenenden daha küçük bir bebeğe neden olabilir ve preeklampsi ve toksemi riskini arttırabilir.

Düşük kilo

45 kilonun altındaki kadınlarda erken doğum yapma ve/veya düşük doğum ağırlıklı bir bebek dünyaya getirme olasılığı daha yüksektir.

Diyabet

Hem tip 1 hem tip 2 diyabetikler hamilelik sırasında komplikasyonlar yaşayabilir. Diyabet kontrolünün iyi olmaması bebekte doğum defektleri olma olasılığını arttırabilir ve annede de sağlıkla ilgili endişelere yol açabilir.

Hamilelikten önce diyabeti olmayan bazı kadınlarda hamilelik sırasında diyabetik belirtilerle tanı konabilir. Buna gestasyonel diyabet denir - gestasyonel diyabet tanısı konan kadınlar kan şekerini kontrol etmek üzere spesifik öneriler hakkında doktorlarıyla konuşmalıdır. Diyet değişiklikleri ve ayrıca kan şekeri seviyelerinin izlenmesi önerilecektir.

Bazı kadınların kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için insülin almaları gerekir. Gestasyonel diyabeti olan kadınlar hamilelikten sonra diyabet gelişmesi açısından çok daha yüksek risk altındadır ve bu nedenle hamilelikten sonra diyabet testi yapılması önerilir.

Cinsel Yoldan Bulaşan Enfeksiyonlar

Her hamile kadın ilk prenatal ziyarette cinsel yoldan bulaşan enfeksiyonlar (Klamidya, gonore, hepatit B, HIV ve sifilis dahil) için taranmalıdır. Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyonu olan bir kadının enfeksiyonu bebeğine geçirmesi çok olasıdır. Enfeksiyona bağlı olarak, cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan bir kadından doğan bir bebek şunlar açısından daha yüksek risk altındadır:

 • düşük doğum ağırlığı
 • konjonktivit
 • pnömoni
 • neonatal sepsis (bebeğin kan akımında enfeksiyon)
 • nörolojik hasar
 • körlük
 • sağırlık
 • akut hepatit
 • menenjit
 • kronik karaciğer hastalığı
 • siroz

Çok Sayıda Gebelik

Daha önce beş veya daha fazla hamileliği olmuş bir kadın anormal hızlı bir doğum ve bunun sonucunda gelecekteki doğumlar nedeniyle aşırı kan kaybına daha yatkındır.

Çoklu Gebelikler

Çoklu gebeliklerde komplikasyonlar oluşur çünkü rahimde birden fazla bebek büyümektedir. Sınırlı alan ve birden çok fetusun kadında yarattığı ekstra yük nedeniyle bu bebeklerin erken doğma olasılığı daha yüksektir. Yüksek kan basıncı ve diyabet gibi tüm hamilelik komplikasyonları çoklu gebeliklerde daha sıktır.

Daha Önceki Hamilelik Komplikasyonları

Bir kadın önceki bir hamilelikte komplikasyonlar yaşadıysa daha sonraki hamileliklerde aynı komplikasyonları yaşama olasılığı daha yüksek olabilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon