Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Safra taşları

Healthline 23.5.2014 Brindles Lee Macon and Winnie Yu
Healthline Image © Safra taşları Healthline Image

Genel Bakış

Birçok kişide safra taşı gelişir ve farkında olmazlar. Safra taşları karaciğerde yapılan bir sindirim sıvısı olan safrayı depolayan küçük bir organ olan safra kesenizde sert birikintilerdir. Safra taşları, atılmış alyuvarlar olan bilirubin, tuz ve kolesterolden oluşabilir. Taşlar küçük kum tanelerinden golf topu büyüklüğünde olanlara kadar farklı büyüklüklerde olabilir.

Nedenler

Safra taşları karaciğerinizin salgıladığı safrada çok fazla kolesterol olduğu zaman gelişebilir. Safra genellikle kolesterolü çözer veya parçalar Ancak karaciğeriniz safranızın çözebileceğinden daha fazla kolesterol yapıyorsa sert taşlar gelişebilir.

Diğer nedenler arasında şunlar vardır:

Bilirubin

Bilirubin, karaciğeriniz eski alyuvarları imha ettiğinde oluşan bir kimyasaldır. Karaciğer sirozu ve bazı kan bozuklukları gibi bazı durumlar karaciğerinizin gerekenden daha fazla bilirubin yapmasına neden olur. Safra keseniz fazla bilirubini parçalayamadığında taşlar oluşur. Bu sert maddelere pigmente taşlar da denir.

Konsantre Safra

Safra kesenizin sağlıklı olması ve uygun şekilde çalışması için safrayı boşaltması gerekir. Safra içeriğini boşaltamazsa safra çok konsantre hale gelir ve bu durumda taşlar oluşur.

Riskler

Sizde aşağıdaki risk faktörlerinden biri veya birkaçı varsa risk altında olabilirsiniz:

 • 40 yaş üstü
 • kadın
 • Amerikan Kızılderilisi veya Hispanik kökenli
 • bir organ veya kemik iliği nakli yapılmış olması
 • diyabet
 • karaciğer sirozu
 • hızlı kilo kaybına neden olan düşük kalorili bir diyet yapma

Belirtiler

Sizde safra taşları varsa herhangi bir belirti yaşamayabilirsiniz. Doktorunuz karında cerrahi yaparken veya röntgen filmlerinde safra kesenizde taşlar bulabilir. Belirtiler varsa şunları yaşayabilirsiniz:

 • üst karnınıza yayılan ağrı (normalde sağ tarafta veya ortada)
 • ateş
 • cilt veya gözlerinizde sarımsı renk (sarılık)
 • bulantı veya kusma
 • kil renkli dışkılar

Tanı

Doktorunuz gözlerinizi ve cildinizi görünür renk değişiklikleri açısından kontrol etmek dahil bir fizik muayene yapar. Cilt veya gözlerinizde sarımsı renk sarılık bulgusu olabilir. Fazla bilirubin sarılığa yol açar.

Bu incelemeye vücudunuzun içini görmek için diagnostik testler dahil olabilir. Bu testler arasında şunlar vardır:

Abdominal BT Taraması

Bu işlem karaciğer ve abdominal bölgenizin resimlerini çeken bir görüntüleme testidir.

Ultrason

Ultrason testleri karnınızın görüntülerini oluşturur.

Safra Kesesi Radyonüklid Taraması

Bu çok önemli taramanın yapılması yaklaşık bir saat sürer. Bir uzman venlerinizin içine radyoaktif maddeler enjekte eder. Madde kanınızla karaciğer ve safra kesenizden geçer. Bu işlem organlardaki herhangi bir enfeksiyon veya tıkanıklığı gösterir.

Kan Testleri

Doktorunuz kanınızdaki bilirubin miktarını ölçen kan testleri isteyebilir. Bu testler karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını da gösterir.

Tedavi

Doktorunuz taşları çıkarmak veya durumunuzu düzeltmek için birkaç tedavi seçeneğinden herhangi birini kullanabilir.

Ameliyatlar

Sizde belirtiler mevcutsa genelde ilk seçenek ameliyattır. Bir cerrah laparoskopik safra kesesi çıkarma adlı sık kullanılan bir teknik kullanabilir.

Genel anestezi gereklidir. Karnınızda üç veya dört insizyon yapılır. Cerrah insizyonlardan birinden küçük bir ışıklı cihaz sokar ve safra kesenizi dikkatle çıkarır. Eğer komplikasyon olmazsa genelde işlem günü eve gidebilirsiniz.

İlaçlar

Kolesterolün neden olduğu safra taşlarını çözen ilaçlar eğer cerrahi yaptıramıyorsanız bir seçenektir. Bu ilaçların safra taşlarını ortadan kaldırması birkaç yıl sürebilir.

Uzun Dönem

Safra kesesi veya safra kesenizdeki herhangi bir taşı çıkarmak içini cerrahi sıklıkla başarılıdır. Çoğu durumda taşlar tekrar oluşmaz.

Önleme

Safra taşlarını önleyemezsiniz ama yaşam tarzı stratejileriyle riskinizi azaltabilirsiniz. Dengeli bir diyet yapın. Öğün atlamayın. Her gün vücudunuzu hidrate durumda tutmak için yeterli miktarda su için.

Kilo kaybetmeyi planlıyorsanız yavaş yapın. Haftada en fazla 900 gram kaybetmeyi planlayın. Hızlı kilo kaybı safra taşları ve diğer sağlık problemleri riskinizi arttırabilir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon