Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Servikal Kanser Tanısı

Healthline 23.5.2014 the Healthline Editorial Team
Healthline Image © Servikal Kanser Tanısı Healthline Image

Servikal kanser Pap testlerinin varlığı sayesinde büyük ölçüde önlenebilir. Yaygın önlemler sayesinde servikal kanser Amerika Birleşik Devletleri'nde nispeten nadirdir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınlar arasında en sık görülen kanser sıralamasında 14. iken dünya çapında kadınlarda ikinci en sık görülen kanserdir. Yine de Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 12.000'den fazla kadına servikal kanser tanısı konur ve neredeyse 3700'ü bu hastalıktan ölür. Amerika Birleşik Devletleri'nde servikal kanser tanısı konan kadınların yarısı son 10 sene içinde veya daha uzun süre Pap testi yaptırmamıştır. Bu kadınların birçoğu 30 yaş üzerindedir. Maalesef yüksek riskli yaşam tarzına sahip olan kadınlar servikal kanser geliştirme olasılığı en yüksek ama bunun için tarama yaptırma olasılığı en düşük olanlardır.

Test Sonucunu Yorumlama

Servikal kanser taraması yapmak için en sık kullanılan testlerden biri bir pelvik muayene ve Pap testidir ve burada serviksten ve servikal kanaldan bir hücre numunesi alınır. Hücre numunesinin negatif (hücre anomalisi saptanmadı) veya pozitif (numunede anormal hücreler görüldü) olduğuna karar verilir. Pozitif sonuçlar kafa karıştırabileceğinden aşağıda açıklanmışlardır.

Skuamöz İntraepitelyal Lezyon (SIL)

Skuamöz sözü "plaka gibi" veya "kabuklu" anlamına gelir ve serviksin dış tabakalarını oluşturan nispeten yassı hücreler olan skuamöz hücrelerle ilişkilidir. İntra ön eki "içinde" anlamına gelir ve epitelyal sözü serviksi kaplayan membranöz doku olan epitel hücreleri anlamına gelir. SIL ayrıca düşük derece veya yüksek derece olarak sınıflandırılır.

 • Düşük dereceli SIL (LSIL) tedavisiz geçebilecek ama daha ciddi kanser öncesi değişikliklere yol açabilecek hafif hücre değişiklikleri (displazi olarak bilinir) anlamına gelir.
 • Yüksek dereceli SIL (HSIL) tedavi edilmezse kanser haline gelmesi daha olası olan premalign değişikliklere işaret eder. Yüksek dereceli lezyonların orta derecede displazi, şiddetli displazi veya karsinoma in situ'yu (CIS veya noninvaziv kanser) temsil ettiği belirlenmiştir.

Bu belirlemeler Bethesda sınıflandırma sisteminin bir kısmıdır ve anormal Pap testi sonuçlarını tanımlamak için kullanılır.

Displazi ve Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN)

Displazi kelimesi kötü anlamına gelen dis ön eki ve oluşum anlamına gelen Yunanca plazi kelimesinden gelir. Yeni öğrendiğimiz gibi intra ön eki içinde anlamına gelir ve epitelyal serviksi kaplayan doku anlamındadır. Son olarak neo ön eki yeni ve plazi oluşum anlamına gelir. Hepsini birleştirirsek intraepitelyal neoplazi servikal doku içinde bir displastik lezyonun yeni oluşumu anlamına gelir. Lezyon veya tümör şu şekilde etiketlenecektir:

 • Hafif displazi için CIN 1
 • Orta displazi için CIN 2
 • Şiddetli displazi veya CIS için CIN 3

CIN'ın kanser olmadığına dikkat etmek önemlidir; sadece anormal hücrelerin varlığında işaret eder. Yeterince erken keşfedilirse tedavi edilebilir.

Kanser Evrelendirmesi

Doktorunuz sizde servikal kanser olduğunu belirlerse bundan sonraki adım kanserin yayılıp yayılmadığını ve yayıldıysa kapsamını belirlemektir. Bu işleme "evrelendirme" denir. Doktorlar iki sınıflandırma sisteminden birini kullanırlar. Bunlardan biri FIGO (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique veya Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu) sistemidir. Diğeri Amerika Birleşik Devletleri'nde daha sık kullanılan Amerikan Kanser Ortak Komitesi (American Joint Committee on Cancer) TNM sistemidir.

TNM sistemi kanserin genel durumunu belirtmek için 0 ile IV arasında bir evre belirler ve tümörün belirli özelliklerine işaret eden ek harfler ve rakamlar ekler. T harfiyle rakam-harf kombinasyonları tümörün kapsamına işaret eder; N harfiyle rakam-harf kombinasyonları kanserin yakındaki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığına işaret eder; ve M harfiyle rakam-harf kombinasyonları metastazlara yani kanserin vücudun uzak kısımlarına yayılıp yayılmadığına işaret eder

Örneğin, "Evre IB2 (T1b2, N0, M0)" lezyonun 3 - 5 mm büyüklüğünde ama 7 mm'den küçük olduğuna (T1b2), servikste bulunduğuna ve bölgesel lenf düğümlerine yayılmadığına (N0) ve uzak bölgelere metastaz yapmadığına (M0) işaret eder. Siz veya sevdiğiniz birine servikal kanser tanısı konursa doktorunuzdan özellikle o evre için geçerli bilgileri araştırabilmeniz açısından TNM veya FIGO evresini isteyin. Hasta için genel prognoz temel olarak kanserin evresine ve cerrahi ve tıbbi tedavilere ne derece cevap verdiğine bağlı olacaktır.

Burada evrelere genel bir bakış sunulmaktadır:

Evre 0: Bu çok erken kanser küçüktür ve serviks yüzeyiyle sınırlıdır. Bazen "karsinoma in situ" veya "noninvaziv kanser" de denir.

Evre I: Evre I'de kanser serviksi istila etmiştir ama burayla sınırlıdır.

 • Evre IA: Bu Evre I'in daha erken şeklidir ve sadece mikroskopla görülebilen bir kanser anlamına gelir.
 • Evre IB: Bu mikroskopsuz görülebilen bir Evre I kanser veya sadece mikroskopla görülebilen ama serviksin bağ dokusu içine 5 mm'den daha derine yayılmış bir kanser anlamına gelir.

Evre II: Bu evrede kanser serviksin ötesine geçmiştir ama pelvik duvara veya vajenin alt üçte birine geçmemiştir. Evre II, kanserin yayılma derecesine göre Evre IIA ve IIB'ye bölünebilir.

 • Evre IIA: Bu Evre II kanser vajenin üst üçte ikisine yayılmıştır ama ötesine yayılmamıştır
 • Evre IIB: Bu Evre II kanser vajenin üst üçte ikisine ve uterusa yayılmıştır ama ötesine yayılmamıştır.

Evre III: Evre III'te kanser serviks ve uterusun ötesine yayılmıştır ve pelvik duvara ve/veya vajenin alt kısmına ulaşmış olabilir. Evre III kanserin ne kadar yayıldığına bağlı olarak Evre IIIA ve IIIB'ye bölünebilir.

 • Evre IIIIA: Bu Evre III kanser vajenin alt üçte birine yayılmıştır ama pelvik duvara geçmemiştir.
 • Evre IIIIB: Bu Evre III kanser pelvik duvara yayılmış ve/veya böbrekleri mesaneye bağlayan tüpleri tıkayacak kadar büyük bir tümörle sonuçlanmıştır. Sonuçta mesane yetmezliği oluşmuş olabilir. Bu evrede kanser hücreleri pelvik lenf düğümlerine de ulaşmış olabilir.

Evre IV: Evre IV'te kanser serviks yakınındaki mesane veya rektum gibi organlara yayılmıştır veya vücudun karaciğer, karın veya akciğerler gibi başka bölgelerine yayılmıştır. Evre IV, kanserin artık bulunduğu yere işaret eden Evre IVA ve IVB olarak bölünebilir.

 • Evre IVA: Bu Evre IV kanser mesane veya rektum duvarına yayılmıştır. Pelvis lenf düğümlerinde de bulunabilir.
 • Evre IVB: Bu Evre IV kanser pelvik bölge ötesindeki uzak organlara yayılmıştır. Örneğin kemikler, akciğerler, karın, karaciğer veya intestinal kanala yayılmış olabilir.
Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon