Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Testis Kanseri

Healthline 23.5.2014 Jaime Herndon
Healthline Image © Testis Kanseri Healthline Image

Genel Bakış

Testis kanseri bir veya her iki testisten köken alan bir kanserdir. Testisler skrotum (penis altında bulunan cilt kesesi) içinde yer alan erkek üreme bezleridir. Sperm ve testosteron hormonu üretmekten sorumludurlar.

Testis kanseri genellikle germ hücrelerinde yani sperm üreten hücrelerde değişikliklerle başlar. Testis kanserine bazen germ hücreli tümör denir.

İki ana testis kanseri tipi vardır: seminomlar ve seminom olmayan tümörler. Seminomlar yavaş büyüyen testis kanserleridir. Genellikle testis ile sınırlıdırlar ama lenf düğümleri de dahil olabilir. Seminom dışı kanserler testis kanserinin en sık görülen şeklidir. Bu tip daha hızlı büyür ve vücudun diğer kısımlarına yayılabilir.

Testis kanseri 15 - 35 yaşlarındaki erkeklerde en sık tanı konan kanser tipidir ama her yaşta olabilir. Başka bölgelere yayılmış olsa bile en tedavi edilebilir kanserlerdendir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgisi Merkezi (National Center for Biotechnology Information) (NCBI) uyarınca örneğin erken dönem seminomu olan hastalarda sağ kalım oranı yüzde 95 veya üzerindedir. Bu oran daha ileri testis kanseri evreleri bulunanlarda biraz daha düşüktür (NCBI, 2012).

Riskler

Risk faktörleri bir hastalık gelişmesi riskinizi arttıran özelliklerdir. Testis kanseri risk faktörleri arasında şunlar vardır:

 • hastalık için aile öyküsü olması
 • anormal testis gelişimi
 • beyaz ırktan olma
 • inmemiş testis olması

Belirtiler

Bazı erkeklerde testis kanseri tanısı konduğunda belirti yoktur. Belirtiler ortaya çıktığında şunları içerebilir:

 • testis ağrısı veya rahatsızlığı
 • bir testiste şişme
 • alt karın veya bel ağrısı
 • meme dokusu gelişmesi

Testis kanseri belirtilerinden herhangi biri varsa doktorunuzdan randevu alın.

Tanı

Doktorunuz testis kanserine tanı koymak için çeşitli testler kullanabilir. Bunlar arasında şunlar olabilir:

 • fizik muayene, testislerde şişlik veya kitle gibi herhangi bir anormalliği ortaya koyabilir
 • ultrason testislerin iç yapısının incelenmesini sağlar
 • tümör işareti testleri denen kan testleri alfa-fetoprotein veya beta-insan koryonik gonadotropini gibi testis kanseriyle ilişkili maddelerin artmış seviyelerini gösterebilir

Kanserden şüpheleniliyorsa testis kanseri örneği almak için tüm testisin çıkarılması gerekebilir. Bu işlem testis hala skrotumun içindeyken yapılamaz çünkü bu işlem kanserin skrotumda yayılmasına yol açabilir.

Tanı konduktan sonra kanserin başka yere yayılıp yayılmadığını görmek için pelvik ve abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi testler yapılacaktır. Buna evrelendirme denir. Testis kanseri evreleri evre I ile evre III arasında değişir:

 • Evre I kanserin testisle sınırlı olduğuna işaret eder.
 • Evre II kanser karındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
 • Evre III kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmıştır. Bu tür kanser sıklıkla akciğerler, karaciğer, beyin ve kemiğe yayılır.

Kanser ayrıca tedaviye beklenen cevaba göre sınıflandırılır: iyi, orta ve kötü prognozlu.

Tedavi

Testis kanseri için kullanılan beş standart tedavi vardır. Kanserinizin evresine göre bir veya birkaç seçenekle tedavi edilebilirsiniz.

Cerrahi bir veya her iki testisi ve bazı çevre lenf düğümlerini çıkararak kanseri hem evrelendirmek hem tedavi etmek için kullanılabilir.

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Dışarıdan veya içeriden uygulanabilir. Eksternal radyasyon kanserli bölgeye radyasyonu hedefleyen bir makine kullanır. İnternal radyasyon etkilenen bölgeye yerleştirilen radyoaktif tohumlar veya tellerin kullanımıyla verilir. Bu çeşit seminomların tedavisinde genellikle başarılıdır.

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanır. Sistemik bir tedavidir yani vücudun başka kısımlarına yayılmış kanser hücrelerini öldürebilir. Ağızdan veya damardan alındığında ilaçlar kan akımında gidip kanser hücrelerini öldürebilir.

Kanser erken evredeyse ve belirti yoksa gözlem veya "izleyerek bekleme" de bir seçenek olabilir.

Çok ileri testis kanseri vakalarında yüksek doz kemoterapi uygulanabilir ve sonrasında kök hücre nakli yapılabilir. Kemoterapi kanser hücrelerini öldürdükten sonra kök hücreler hastaya uygulanır ve bu hücreler sağlıklı kan hücrelerine dönüşür.

Komplikasyonlar

Testis kanseri yüksek ölçüde tedavi edilebilir bir kanser olmasına rağmen hala vücudun diğer kısımlarına yayılabilir. Bir veya her iki testis çıkarılırsa üreme yeteneğiniz etkilenebilir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuza üreme yeteneğini koruma seçeneklerinizi sorun.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon