Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Tiroid Kanseri

Healthline 23.5.2014 Verneda Lights and Elizabeth Boskey, PhD
Healthline Image © Tiroid Kanseri Healthline Image

Genel Bakış

Tiroid, endokrin sistemin bir parçasıdır. Boğazın tabanında bulunan küçük, kelebek şekilli bir bezdir. Bir sol lobu ve sağ lobu vardır. Lobların birleştiği tiroid bezinin ortasına istmus denir. Tiroid, tiroksin hormonunu üretir. Bu hormon, metabolizmayı, kan basıncını, kalp hızını, vücut sıcaklığını ve ağırlığı düzenlemeye yardımcı olur.

Tiroid kanseri en sık endokrin kanser tipidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu duruma giderek daha sık tanı konmaktadır. Bunun nedeni hastalığı saptamanın kolaylaşması olabilir. Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) (NCI) 2012 yılında 56.000'den fazla yeni vakaya tanı konacağını tahmin etmektedir. Tiroid kanserinin ayrıca 1.700'den fazla ölüme neden olacağı düşünülmektedir.

Tipler

Tiroid kanserleri mikroskopik görünüme göre sınıflandırılır. Tiroid kanseri tipleri şunlardır:

Papiller

Papiller tiroid kanseri iyi diferansiye bir tiroid kanseri tipidir. En sık görülen tiroid malignitesi tipidir. Vakaların %80'inde görülür. En sık olarak çocuk doğurma çağındaki kadınlarda görülmektedir. Papiller tiroid kanseri diğer tiplerden daha az tehlikelidir. Daha yavaş yayılır. Tedavi edilme oranı yüksektir.

Medüller

Medüller tiroid kanseri başka bir iyi diferansiye tiroid kanseri tipidir. Tüm tiroid kanserlerinin %5 ila %10'unu oluşturur. Bazı medüller tiroid kanseri vakalarının genetik bir bileşeni vardır. Bu durum bir endokrin bez kanseri sendromunun bir parçası olarak oluşmasına neden olabilir. Genetik bileşeni olmayan vakalara "sporadik" denir.

Medüller tiroid kanseri tiroid bezi içinde bulunan tiroid dışı hücrelerden oluşur. Tiroid kanserinin diğer tiplerinden farklı şekilde tedavi edilir.

Folliküler

Folliküler tiroid kanseri vakaların %10'unda görülür. Yayılması ve tekrarlaması en olası tiroid kanseri tipidir. Hurthle hücreli kanser bir folliküler kanser tipidir.

Anaplastik

Bu en agresif tiroid kanseri tipidir. Nadirdir ve tedavi etmek de zordur.

Tiroid Lenfoması

Bu nadir bir tiroid kanseri tipidir. Tiroid bezinde bulunan immün hücrelerde başlar.

Riskler

Tiroid kanseri risk faktörleri arasında şunlar vardır:

 • ailede tiroid kanseri öyküsü
 • yaş- tiroid kanserinin 40 yaş üstünde olma olasılığı daha yüksektir.
 • kadın cinsiyet
 • radyasyona maruz kalma öyküsü

Belirtiler

Erken tiroid kanserinin belirtisi yoktur. Normalde tiroid bezi hissedilemez. Tiroid kanseri ilerledikçe şu belirtiler oluşabilir:

 • boğazda kitle
 • öksürük
 • ses kısıklığı
 • boğaz ve boyunda ağrı
 • yutma zorluğu
 • boyunda şişmiş lenf nodları

Bu belirtileriniz varsa doktorunuzla konuşun

Tanı

Tiroid kanserine fizik muayene veya laboratuvar testiyle tanı konabilir. Boynun muayenesinde tiroidde küçük veya büyük bir kitle saptanabilir. Lenf düğümleri de büyümüş olabilir.

Tiroid kanserine tanı koymak için kullanılan laboratuvar testleri arasında şunlar vardır:

 • tiroid fonksiyon testleri (T4, T3RU, TSH)
 • papiller veya folliküler kanserler için tiroglobulin
 • tiroid ultrasonu
 • tiroid taraması
 • tiroid biyopsisi
 • kanda kalsiyum ve fosfor seviyeleri
 • kanda kalsitonin seviyeleri
 • kanser yayılmasını aramak için laringoskopi kullanılabilir

Tedavi

Tedavi tiroid kanseri tipine bağlıdır. Kanser yayılmış veya metastaz yapmışsa bu durum tedaviyi etkileyecektir.

Çoğu hastada tiroid bezinin tümü veya bir kısmı cerrahi olarak çıkarılacaktır. Sonra, tiroid hormonu yerine takviyeler verilebilir.

Diğer tedavi yöntemleri arasında şunlar vardır:

 • radyoaktif iyot
 • eksternal ışın radyasyon tedavisi
 • cerrahi
 • kemoterapi

Prognoz

Tiroid kanseri prognozu genellikle iyidir. Ancak thyca.org sitesi tiroid kanserinin %30 nüks oranına sahip olduğunu tahmin etmektedir.

Tiroid kanseri ilk tedaviden onlarca yıl sonra tekrar nüksedebilir. Bu nedenle, düzenli takip bakımın çok önemli bir kısmıdır.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon