Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Tiroid Papiller Karsinomu

Healthline 23.5.2014 Jaime Herndon
Healthline Image © Tiroid Papiller Karsinomu Healthline Image

Tanım

Tiroid bezi bir kelebek şeklindedir ve boynunuzun ortasında köprücük kemiğinin üzerinde yer alır. İşlevi metabolizma ve büyümeyi düzenlemeye yardımcı olan hormonlar salgılamaktır.

Boynunuzda herhangi bir olağan dışı kitle fark ederseniz tiroidinizle ilgili bir probleme işaret edebileceğinden doktorunuzu arayın. Kitle genellikle benign ve zararsız olacaktır ve sadece bir doku kitlesi oluşturmuş fazla tiroid hücrelerinin birikiminden oluşacaktır. Ancak bazen kitle tiroid papiller karsinomudur.

Tiroid papiller karsinomu en sık görülen tiroid kanseri tipidir. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi uyarınca tiroid kanserlerinin yaklaşık yüzde seksenini oluşturur (UMM). Kansere her yaşta tanı konabilir ama en sık olarak 45 yaş üzeri yetişkinlerde görülür.

Tiroid papiller karsinomu yavaş büyüyen bir kanserdir ve tipik olarak tiroid bezinin sadece bir lobunda gelişir. Erken evrelerinde yakalandığında kanserin sağ kalım oranı yüksektir ve çoğu kişi tam tedavi edilir.

Nedenler

Tiroid papiller karsinomunun tam nedeni bilinmemektedir. İlgili bir genetik mutasyon olabilir ama bu hipotezi doğrulamak için daha fazla araştırma gereklidir.

Hastalık için risk faktörlerinden biri boyunda radyasyon tedavilerine maruz kalmaktır. Çocukken radyasyon tedavilerine maruz kalan yetişkinler özellikle risk altındadır.

Belirtiler

Genel olarak bu kanser belirti vermez. Tiroidinizde bir kitle hissedebilirsiniz ama çoğu tiroid nodülü kanserli değildir. Bir kitle hissederseniz doktorunuzu arayın. Bir muayene yapıp gerekirse uygun diagnostik testleri isteyebilir.

Tanı

Papiller tiroid karsinomuna çeşitli testlerle tanı konabilir. Önce tiroid bezi ve yakındaki dokularda herhangi bir şişmeyi kontrol etmek için bir klinik muayene yapılacaktır.

Kan Testleri

Tiroid stimüle edici hormon (TSH) seviyelerini kontrol etmek için kan testleri istenebilir. TSH hipofiz bezinin ürettiği ve tiroid hormonu salınmasını stimüle eden hormondur. Çok fazla veya çok az TSH endişe yaratır.

Ultrason

Tiroid bezinin bir ultrasonu da yapılabilir. Bu görüntüleme testi doktorunuzun tiroidin şekli ve büyüklüğünü görmesini, herhangi bir nodülü saptamasını ve bunların katı kitleler mi yoksa sıvıyla mı dolu olduklarını belirlemesini mümkün kılar. Sıvı dolu nodüller tipik olarak kanser değilken, katı olanlarda malign olma ihtimali daha yüksektir.

Tiroid Taraması

Doktorunuz bir tiroid taraması da yapmak isteyebilir. Tarama için az miktarda radyoaktif boya içersiniz ve bu, tiroid hücrelerinin bazıları tarafından alınır. Taramanızda nodül bölgenize bakarak, doktor sıcak veya soğuk olduğunu belirleyebilir. Sıcak nodüller çevre tiroid dokusundan daha fazla boya alırlar ve bunlar genellikle kanserli değildir. Soğuk nodüller çevre dokular kadar boya almazlar ve benign olma olasılıkları daha düşüktür ama ancak küçük bir yüzdesi kanserli bulunur (AAES).

Biyopsi

Tiroidden küçük bir doku parçası almak için biyopsi yapılabilir. Doku kesin bir kanser tanısı koymak için mikroskop altında incelenebilir. Hangi tür tiroid kanseri bulunduğuna tanı koymak için kullanılabilir. Biyopsi bir iğneyle (ince iğne aspirasyonu) veya daha büyük bir örnek gerekirse cerrahi ile alınabilir. Cerrahi sırasında doktorunuz genellikle daha büyük bir tiroid kısmını alır ve hatta gerekirse tüm tiroidi alabilir.

Biyopsi (veya başka testler) öncesinde herhangi bir endişe veya sorunuz varsa doktorunuzla konuşun. Doktor size herhangi bir cerrahi öncesinde, cerrahi sonucunda gerekebilecek herhangi bir kronik ilacı açıklayacaktır.

Evreler

Bir tanı konduktan sonra kanser evrelendirilecektir. Evrelendirme doktorların bir hastalık şiddetini ve gereken tedaviyi sınıflandırmak için kullandığı terimdir. Tiroid kanseri için evrelendirme diğer kanserler için olanlardan farklıdır. I ile IV arasında giderek artan şiddette evreler yine vardır ama evrelendirme aynı zamanda hastanın yaşını ve tiroid kanseri alt tipini dikkate alır. Papiller tiroid kanseri evrelendirilmesi şöyledir (ACS, 2012):

45 Yaş Altı Hastalar

Evre I: Bu evrede tümör herhangi bir büyüklüktedir, tiroidde olabilir ve çevre doku ve lenf düğümlerine yayılmış olabilir. Kanser vücudun diğer kısımlarına yayılmamıştır.

Evre II: Bu evrede tümör herhangi bir büyüklüktedir, kanser zaten vücudun akciğerler veya kemik gibi diğer yerlerine yayılmıştır. Lenf düğümlerine de yayılmış olabilir.

Not: 45 yaş altındaki papiller tiroid kanseri hastalarında Evre III veya IV yoktur.

45 Yaş Üzerindeki Hastalar

Evre I: Bu evrede tümör iki cm altındadır ve kanser sadece tiroidde bulunur.

Evre II: Bu evrede tümör iki cm'den büyüktür ama dört cm'den küçüktür. Kanser hala sadece tiroidde bulunur.

Evre III: Ya A) tümör 4 cm'nin üzerindedir ve sadece tiroiddedir veya tümör herhangi bir büyüklüktedir ve kanser yakındaki dokuya yayılmıştır ama lenf düğümlerine yayılmamıştır ya da B) tümör herhangi bir büyüklüktedir ve kanser yakındaki dokulara VE trakea veya larinks yakınındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.

Evre IV: Evre IV daha karmaşıktır. Üç alt bölgeye bölünür. IVA, IVB ve IVC:

  • Evre IVA'da ya A) tümör herhangi bir büyüklüktedir ve kanser cilt altındaki dokuya, trakea, özafagusa, larinkse ve/veya reküran laringeal sinire yayılmıştır; kanser yakındaki lenf düğümlerine de yayılmış olabilir veya B) tümör herhangi bir büyüklüktedir, kanser yakındaki dokuya yayılmıştır ve kanser boynun bir veya her iki tarafındaki veya akciğerler arasındaki lenf düğümlerine yayılmıştır.
  • Evre IVB'de kanser omurga önündeki dokuya veya karotid arter etrafına veya akciğerler arasındaki kan damarlarına yayılmıştır. Kanser lenf düğümlerine de yayılmış olabilir.
  • Evre IVC'de tümör herhangi bir büyüklüktedir ve kanser akciğer, kemikler ve lenf düğümleri dahil olmak üzere vücudun başka herhangi bir kısmına yayılmış olabilir.

Tedavi

Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute) uyarınca papiller tiroid kanseri için tipik tedaviye cerrahi, tiroid hormonu tedavisi ve radyoaktif iyot tedavisi dahildir (NCI). Kemoterapi ve eksternal radyasyon gibi diğer tedavi tipleri genellikle başka kanser alt tiplerinde kullanılır.

Cerrahi

Tiroid kanseri cerrahisinde tiroid bezinizin bir kısmı veya tümü çıkarılabilir. Bu, siz uyumuşken boyundaki bir kesi yoluyla yapılır. Cerrahi tamamlandığında yaşamınızın geri kalan kısmı boyunca ek tiroid hormonları almanız gerekebilir.

Hormon Tedavisi

Tiroid tedavisi tiroid hormonu haplarının alınmasıyla yapılır. Doğal olarak oluşan tiroid hormonları için gerekli bir replasman olma dışında bunlar ayrıca vücudunuzda cerrahi sonrasında kalan herhangi bir tiroid kanseri hücresini büyümesini yavaşlatabilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoaktif iyot tedavisi radyoaktif I-131 materyalinin alınmasıyla yapılır. Tedavi öncesinde birkaç hafta düşük iyotlu bir diyet kullanmanız gerekecektir. Doktorunuza, tedaviden önceki 6 ay boyunca bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapılmışsa söyleyin çünkü bazı görüntüleme testleri kontrast maddelerde iyot kullanır. I-131 ilacı sıvı veya kapsül olarak verilebilir ve bu tedavi böylece genellikle ayaktan yapılır. I-131 tiroid kanseri hücrelerine gider ve bu hücreler tam kapasitelerine kadar I-131 alır ve ölürler. İlacın radyoaktif kısmının çoğu bir hafta içinde kaybolur.

Doktorlarınızla aldığınız tedavi planı, beklenen tedavi rejimi, riskler ve yan etkiler ve uzun dönemli planları konuşun.

Beklenti

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi uyarınca papiller tiroid kanserinin prognozu çok iyidir ve hastaların yüzde doksan beşinden fazlası tanı konmasından sonra en az on yıl yaşarlar (UMM).

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon