Güncel olmayan bir tarayıcı kullanıyorsunuz. En iyi MSN deneyimi için lütfen bir supported version kullanın.

Vertigo ve Vertigoyla İlişkili Bozukluklar

Healthline 23.5.2014 Lydia Krause
Healthline Image Healthline Image

Genel Bakış

Vertigo en sık görülen tıbbi şikayetlerdendir. Vertigo aslında hareket etmiyorken hareket ediyor olma hissidir. Veya etrafınızdakiler hareket etmiyorken ediyormuş gibi görülebilirler. Vertigo taşıt tutmasına benzer şekilde hissedilebilir. Hastalar genellikle vertigoyu baş dönmesi olarak tanımlarlar; Vertigo bayılacakmış gibi olmayla aynı şey değildir.

Vertigonun en sık görülen nedenleri benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), Meniere hastalığı ve akut başlangıçlı vertigodur.

Tedavi nedene bağlıdır. Popüler tedaviler arasında vestibüler bloke edici ajanlar olarak bilinen özel ilaçlar vardır.

Vertigoyla ilişkili hastalığın beklentisi nedene bağlıdır. Akut başlangıçlı vertigo atakları genelde 24 ila 48 saat sürer. Meniere hastalığının tam bir tedavisi yoktur.

Nedenler

İki vertigo kategorisi vardır. Periferal vertigo iç kulak veya vestibüler sinirde bir problem sonucunda oluşur. Vestibüler sinir iç kulağı beyne bağlar. Merkezi vertigo beyinde ve özellikle beyincikte bir problem olduğunda oluşur. Beyincik arka beyinde hareketlerin koordinasyonunu ve dengeyi kontrol eden kısımdır.

Periferal Vertigo Nedenleri

Australian Family Physician dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre vertigo vakalarının %93'ü aşağıdakilerden birinin neden olduğu periferal vertigodur (Kuo et al., 2008 ):

 • benign paroksimal pozisyonel vertigo (BPPV): kafanızın pozisyonunda önemli değişiklikler ortaya çıkaran vertigo. Bunun nedeni kulakta semisirküler kanallarda yüzen kalsiyum taşlarıdır.
 • Meniere hastalığı: denge ve işitmeyi etkileyen bir iç kulak bozukluğu
 • akut periferal vestibulopati (APV): iç kulakta ani vertigo başlamasına neden olan enflamasyon

Nadiren periferal vertigo nedeni bir perilenfatik fistüldür:

 • iç kulak ila orta kulak arasında anormal iletişim
 • kolestatoma erozyonu: iç kulakta bir kist nedeniyle erozyon
 • otoskleroz: orta kulakta anormal kemik büyümesi

Merkezi Vertigo Nedenleri

Merkezi vertigo nedenleri arasında şunlar vardır

 • inme
 • serebellumda bir tümör
 • migren
 • multipl skleroz

Belirtiler

Vertigo taşıt tutmasına benzerdir.

Vertigoyla İlişkili Hastalık belirtileri arasında şunlar vardır:

 • bulantı
 • kusma
 • baş ağrısı
 • yürürken takılma

Tanı

Vertigoyla İlişkili Hastalık Tanısı şunlara bağlıdır:

 • gerçekten vertigonuz olup olmadığı
 • nedenin periferal mi merkezi mi olduğu
 • yaşamı tehdit edici komplikasyonlar bulunup bulunmadığı

Doktorunuz basit bir soru sorarak baş dönmesini vertigodan ayırabilir. "Dünya mı dönüyor yoksa siz bayılacak gibi misiniz?" Dünya dönüyor gibiyse gerek vertigonuz vardır. Bayılacak gibiyseniz baş dönmesi yaşıyorsunuzdur.

Testler

Vertigo tipini belirlemek için kullanılan testler arasında şunlar vardır:

 • başı hareket ettirme testi (hasta muayeneyi yapanın burnuna bakar; muayeneyi yapan başı yan tarafa hızla çevirir ve doğru göz hareket olup olmadığına bakar)
 • Romberg testi (hasta ayakları bitişik ve gözleri açık olarak durur ve sonra gözlerini kapatıp dengesini devam ettirmeye çalışır)
 • Fukuda-Unterberger testi (hastadan olduğu yerde sağa sola yaslanmadan gözleri kapalı olarak askeri adımla yürür gibi yapması istenir)

Vertigoyla İlişkili Hastalık görüntüleme testleri arasında şunlar vardır:

 • bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
 • manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Uyarı İşaretleri

Ciddi komplikasyonların uyarı işaretleri arasında şunlar vardır:

 • pozisyon değişikliğinden etkilenmeyen ani vertigo
 • şiddetli yürüme ve gövde ataksisi (kas koordinasyonu bulunmaması) gibi nörolojik bulgularla ilgili vertigo
 • sağırlıkla ilişki olan ve Meniere hastalığı öyküsü olmayan vertigo

Tedavi

Tedavi nedene bağlıdır. Vestibüler bloke edici ajanlar en popüler ilaç tipidir.

Vestibüler bloke edici ajanlar arasında şunlar vardır:

 • antiztaminler (prometazin, betahistin)
 • benzodiazepinler (diazepam, lorazepam)
 • antiemetikler (proklorperazin, metoclopramid)

Spesifik vertigo nedenleri için tedaviler arasında şunlar vardır:

 • akut vertigo atağı: yatak istirahati, vestibüler bloke edici ajanlar, antiemetik ilaçlar
 • BPPV: Epley tekrar konumlandırma manevrası: kalsiyum kristallerini gevşetip kulak kanalından temizleyen belirli bir manevra
 • akut periferal vestibülopati: yatak istirahati, vestibüler bloke edici ajanlar
 • Meniere hastalığı: yatak istirahati, antiemetik ilaçlar, vestibüler bloke edici ajanlar

Riskler

Vertigoyla ilişkili hastalık riskinizi arttıran faktörler arasında şunlar vardır

 • kardiyovasküler hastalıklar (özellikle yaşlılarda)
 • yakın zamanda kulak enfeksiyonu (iç kulakta dengesizliğe yol açar)
 • kafa travması öyküsü
 • ilaçlar (antidepresanlar, antipsikotikler, vs.)

Beklenti

Vertigoyla ilişkili hastalıkta beklenti nedene bağlıdır. Akut periferal vestibülopati genellikle 24 ila 48 saat arasında sürer. Meniere hastalığının tam tedavisi yoktur. Belirtilerin takip edilmesi gerekecektir.

Reklam Seçimleri
Reklam Seçimleri
image beaconimage beaconimage beacon