Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

3 ngôi nhà xếp chồng độc đáo ở Việt Nam

Logo Kiến Thức Của Hoàng Minh (tổng hợp) của Kiến Thức | Trang chiếu 2 / 14: Để lấy nắng, gió vào trong nhà, kiến trúc sư sử dụng những khối hộp phân chia chức năng của từng khu vực. Mỗi khối hộp đều sở hữu tầm nhìn và hướng đón gió một cách tối đa. Ảnh: Quang Trần.

Để lấy nắng, gió vào trong nhà, kiến trúc sư sử dụng những khối hộp phân chia chức năng của từng khu vực. Mỗi khối hộp đều sở hữu tầm nhìn và hướng đón gió một cách tối đa. Ảnh: Quang Trần.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon