Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Giải mã bất ngờ về hiệp sĩ huyền thoại thời Trung cổ

Logo Kiến Thức Của Tâm Anh (theo Realmofhistory) của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 9: Năm 1118, hiệp sĩ người Pháp có tên là Hugues de Payens cùng 8 hiệp sĩ khác thành lập một đạo quân có tên Đoàn Hiệp sĩ nghèo của Vua Solomon (về sau đổi tên thành đoàn Hiệp sĩ dòng Đền).

Năm 1118, hiệp sĩ người Pháp có tên là Hugues de Payens cùng 8 hiệp sĩ khác thành lập một đạo quân có tên Đoàn Hiệp sĩ nghèo của Vua Solomon (về sau đổi tên thành đoàn Hiệp sĩ dòng Đền).

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon