Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bí ẩn kinh thiên 17 xác ướp siêu nhỏ ở vùng đất huyền thoại

Logo Kiến Thức Của Tâm Anh (theo Amusingplanet) của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 10: Bảo tàng quốc gia Scotland hiện lưu giữ và trưng bày 8 xác ướp siêu nhỏ được đặt trong những cỗ quan tài tí hon.

Bảo tàng quốc gia Scotland hiện lưu giữ và trưng bày 8 xác ướp siêu nhỏ được đặt trong những cỗ quan tài tí hon.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon