Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bí ẩn kinh thiên 17 xác ướp siêu nhỏ ở vùng đất huyền thoại

Logo Kiến Thức Của Tâm Anh (theo Amusingplanet) của Kiến Thức | Trang chiếu 2 / 10: Chúng nằm trong số 17 xác ướp tí hon được 5 cậu bé vô tình tìm thấy tại một hang nhỏ thuộc vùng đất huyền thoại Arthur’s Seat ở Vương quốc Anh năm 1836.

Chúng nằm trong số 17 xác ướp tí hon được 5 cậu bé vô tình tìm thấy tại một hang nhỏ thuộc vùng đất huyền thoại Arthur’s Seat ở Vương quốc Anh năm 1836.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon