Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bên trong dự án treo 14 năm liên quan đến rapper Tiến Đạt

Logo Kiến Thức Của Theo Lê Quân/Zing của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 17: Dự án Khu dân cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 có diện tích 120 ha đã được UBND TP.HCM quyết định thu hồi và giao đất cho Công ty đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong cách đây hơn 14 năm, vào tháng 6/2004.

Dự án Khu dân cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 có diện tích 120 ha đã được UBND TP.HCM quyết định thu hồi và giao đất cho Công ty đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong cách đây hơn 14 năm, vào tháng 6/2004.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon