Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tin tức hàng đầu

Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ 06/10/2017 ĐÀ TRANG

TTO - Với việc bầu bổ sung hai ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng, số lượng Ban Bí thư hiện được nâng từ 10 lên thành 12 người.

Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư - Ảnh 1. © Được Tuoi Tre cung cấp Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư - Ảnh 1.

Ông Phan Đình Trạc (trái) và Nguyễn Xuân Thắng

Hội nghị Trung ương 6 đã bầu bổ sung hai ủy viên Ban bí thư. Đó là ông Phan Đình Trạc (Trưởng Ban Nội chính Trung ương) và ông Nguyễn Xuân Thắng (Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Cả hai ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng đều quê Nghệ An và đều là ủy viên Trung ương 2 khóa (XI, XII). 

Ông Phan Đình Trạc (59 tuổi, Đại học An ninh, cử nhân Luật) từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội 4 khóa (từ khóa XI đến nay). 

Ông Nguyễn Xuân Thắng (60 tuổi, GS.TS kinh tế) từng làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Như vậy Ban bí thư được nâng từ 10 lên thành 12 người.

Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư - Ảnh 2. © Được Tuoi Tre cung cấp Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư - Ảnh 2.
Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư - Ảnh 3. © Được Tuoi Tre cung cấp Bổ sung ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư - Ảnh 3.

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon