Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Lũ cuồn cuộn dâng, nhiều địa phương bị cô lập, nhà sập, người chết

Lũ cuồn cuộn dâng, nhiều địa phương bị cô lập, nhà sập, người chết
image beaconimage beaconimage beacon