Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Mẹ - Sáng tác: Phú Quang - Biểu diễn: Ca sĩ Tùng Dương

Bài hát Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Tùng Dương biểu diễn


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon