Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Mẹ - Sáng tác: Phú Quang - Biểu diễn: Ca sĩ Tùng Dương

Bài hát Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Tùng Dương biểu diễn


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Tuổi trẻ

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon