Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ngất ngây nhà di động giá 700 triệu đồng

Logo Kiến Thức Của Theo Nguyễn Yến/VTC News của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 8: Ngôi nhà di động ở Ohio, Mỹ được rao bán với mức giá 31.000 USD (Khoảng 700 triệu đồng).

Ngôi nhà di động ở Ohio, Mỹ được rao bán với mức giá 31.000 USD (Khoảng 700 triệu đồng).

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon