Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Người đàn ông chưng hửng vì bị giật mất gà cúng

Người đàn ông kiên nhẫn cầm sẵn túi nilông chờ gia chủ thắp hương thì bị "cô hồn con" nhanh tay giật mất con gà.


Đọc bài gốc tại đây.

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon