Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nga gửi cảnh báo tới Mỹ, sẵn sàng chống lại NATO bằng vũ khí hạt nhân

image beaconimage beaconimage beacon