Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nguy hiểm gì sẽ đến khi bạn ăn quá nhiều đường

Logo Kiến Thức Của Thảo Nguyên (TH) của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 15: Trong thực tế, khi bạn ăn quá nhiều đường, gần như toàn bộ cơ thể của bạn sẽ cảm thấy căng thẳng. Và đó là dấu hiệu xấu đối với sức khỏe của bạn, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ảnh: Shutterstock.

Trong thực tế, khi bạn ăn quá nhiều đường, gần như toàn bộ cơ thể của bạn sẽ cảm thấy căng thẳng. Và đó là dấu hiệu xấu đối với sức khỏe của bạn, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ảnh: Shutterstock.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon