Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Tàu vũ trụ NASA ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục mặt trăng ‘ăn’ mặt trời

TIẾP THEO

TIẾP THEO

image beaconimage beaconimage beacon