Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Thiệt hại khủng khiếp do mưa lũ: 13 người chết, hàng trăm nhà đổ sập

Thiệt hại khủng khiếp do mưa lũ: 13 người chết, hàng trăm nhà đổ sập

TIẾP THEO

TIẾP THEO

Tin khác từ Kiến Thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon