Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Treo vật này trong nhà, tài lộc ào ào đến với gia chủ

Logo Kiến Thức Của Theo Quỳnh Trang/Em Đẹp của Kiến Thức | Trang chiếu 1 / 7: Tượng chó phong thủy Tượng chó phong thủy thường được đặt trước cung điện hoàng gia, đền thờ và các văn phòng chính phủ. Biểu tượng phong thủy này là biểu tượng cho sự giàu có cũng như địa vị xã hội.

Tượng chó phong thủy Tượng chó phong thủy thường được đặt trước cung điện hoàng gia, đền thờ và các văn phòng chính phủ. Biểu tượng phong thủy này là biểu tượng cho sự giàu có cũng như địa vị xã hội.

© Kiến thức

Tin khác từ Kiến Thức

image beaconimage beaconimage beacon