Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ánh Viên “chìm” ở giải bơi thế giới

Logo Lao Động Của HOÀI VIỆT của Lao Động | Trang chiếu 1 / 1: Ánh Viên vẫn còn khoảng cách so với các kình ngư hàng đầu thế giới. Ảnh: H.A

Ánh Viên vẫn còn khoảng cách so với các kình ngư hàng đầu thế giới. Ảnh: H.A
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon