Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ông Donald Trump từng cạo đầu đối thủ trên sàn WWE

Logo Lao Động Của VIỆT HÙNG của Lao Động | Trang chiếu 1 / 4: Ông Donald Trump từng cạo đầu đối thủ trên sàn WWE

Ông Donald Trump từng cạo đầu đối thủ trên sàn WWE
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon