Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Điểm danh 3 đối thủ của Việt Nam tại vòng bảng U20 World Cup

Logo VTC VTC 18/05/2017 VTC News
© Được VTC cung cấp

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon