Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

​Đội U-19 VN ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 15 triệu đồng

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ 22/10/2016 Tuoi Tre

​Đội U-19 VN ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 15 triệu đồng © Tuoi Tre ​Đội U-19 VN ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 15 triệu đồng
Toàn đội U-19 VN trong cuộc họp phân tích kỹ thuật vào tối 21-10. Ảnh: ANH DƯƠNG

Đáp ứng lời kêu gọi của lãnh đạo đội và ban huấn luyện, toàn bộ các thành viên U-19 VN đã tự nguyện đóng góp một ngày tiền sinh hoạt phí (20 USD/ngày/người) do Tổng cục TDTT cấp khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Tổng cộng số tiền quyên góp được là 660 USD ( khoảng 15 triệu đồng) từ 33 thành viên của đội tuyển.

Toàn bộ số tiền ủng hộ nói trên đã được chuyển đến tổ chức Jfc Đà Nẵng để đơn vị này chuyển nhanh đến cho đồng bào đang gặp hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai.

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon