Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

“Độc cô cầu bại” của judo giải nghệ

Logo Lao Động Của HOÀI VIỆT của Lao Động | Trang chiếu 1 / 1: Văn Ngọc Tú giải nghệ. Ảnh: TL

“Độc cô cầu bại” của judo giải nghệ
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon