Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Andy Murray quật ngã “gã khổng lồ” John Isner tại chung kết

Logo Lao Động Của Lê Thanh của Lao Động | Trang chiếu 1 / 2: Andy Murray quật ngã “gã khổng lồ” John Isner tại chung kết

Andy Murray quật ngã “gã khổng lồ” John Isner tại chung kết
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon