Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bán kết Australia mở rộng: Nadal mất 5 giờ để “mua vé" đánh chung kết với Federer

Logo Lao Động Của VIỆT HÙNG của Lao Động | Trang chiếu 1 / 3: Bán kết Australia mở rộng: Nadal mất 5 giờ để “mua vé" đánh chung kết với Federer

Bán kết Australia mở rộng: Nadal mất 5 giờ để “mua vé" đánh chung kết với Federer
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon