Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Báo động khả năng dứt điểm của Đội tuyển Việt Nam

Logo VTC VTC 08/06/2017 VTC News

Buổi tập sáng nay 8/6, Đội tuyển Việt Nam chú trọng rèn các tình huống tấn công và dứt điểm (Ảnh: H.T)

Buổi tập sáng nay 8/6, Đội tuyển Việt Nam chú trọng rèn các tình huống tấn công và dứt điểm (Ảnh: H.T)
© Được VTC cung cấp

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon