Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bóng bàn Việt Nam lập “cú đúp” vô địch Đông Nam Á: Thành công nhưng không phải chiến công

Logo Lao Động Của HOÀI VIỆT của Lao Động | Trang chiếu 1 / 1: Bóng bàn Việt Nam lập “cú đúp” vô địch Đông Nam Á: Thành công nhưng không phải chiến công

Bóng bàn Việt Nam lập “cú đúp” vô địch Đông Nam Á: Thành công nhưng không phải chiến công
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon