Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bắn súng tìm nguồn lực xã hội hóa

Logo Lao Động Lao Động 04/12/2016 HOÀI VIỆT
Bắn súng tìm nguồn lực xã hội hóa Bắn súng tìm nguồn lực xã hội hóa

Đại hội Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ 6 đã tổ chức trong các ngày 3 và 4.12. Thông qua các lá phiếu, ông Đỗ Văn Bình (Công ty xây dựng Sông Đà Sudico) được bầu là tân Chủ tịch. Ngoài ông Bình, Đại hội cũng bầu thêm 6 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn khác nhau. Trưởng bộ môn bắn súng (Tổng cục TDTT) bà Nguyễn Thị Nhung được bầu giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký nhiệm kỳ 6. Nhiệm kỳ 6 bầu mới 36 thành viên trong Ban chấp hành và 13 thành viên thuộc ban thường vụ.

Chủ tịch Đỗ Văn Bình đưa mục tiêu cụ thể là tìm thật nhiều nguồn lực xã hội hóa cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp và cá nhân để bắn súng có kinh tế vững mạnh. Chính ông Bình cũng cho rằng, hiện tại Liên đoàn bắn súng có đủ nguồn lực tài chính để giải quyết khâu mua đạn trước tình cảnh thiếu của bắn súng Việt Nam. “Tuy nhiên, cơ chế mua đạn cho bắn súng thể thao phải theo đấu thầu và có sự quản lý của các cơ quan chức năng. Mức thầu và chỉ tiêu lại quá cao nên dẫn tới rất khó mua đạn”, ông Bình nói thêm.

Trong kiểm toán về tài chính trước khi Đại hội nhiệm kỳ 6 diễn ra, tính đến hết ngày 30-9, Liên đoàn bắn súng còn dư 917 triệu đồng. Trước đó, số tài chính kết thúc năm 2015 chuyển sang là hơn 528 triệu đồng. Ở năm 2016, Liên đoàn đã có nguồn thu với tổng 6 tỷ đồng. Qua các hoạt động thi đấu, tập luyện của VĐV cũng như tham dự Olympic thì Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã chi gần 5,6 tỷ đồng và còn số dư trên. 

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon