Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Bao giờ vận động viên hết khổ?

Logo Lao Động Của Hoài Đan của Lao Động | Trang chiếu 1 / 1: HLV Nguyễn Thị Nhung kiến nghị về việc nâng cao chế độ tiền ăn, tiền công cho VĐV. Ảnh: H.D

HLV Nguyễn Thị Nhung kiến nghị về việc nâng cao chế độ tiền ăn, tiền công cho VĐV. Ảnh: H.D
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon