Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cúp chiến thắng 2016, Hoàng Xuân Vinh và “phát đạn cuối cùng”

Logo Lao Động Của HOÀI ĐAN của Lao Động | Trang chiếu 1 / 2: Cúp chiến thắng 2016, Hoàng Xuân Vinh và “phát đạn cuối cùng”

Cúp chiến thắng 2016, Hoàng Xuân Vinh và “phát đạn cuối cùng”
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon