Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Cảm xúc khó tả khi đứng ở bậc nhảy cầu 10m

Logo VTC VTC 03/02/2017 VTC News

 Video: Cảm xúc khi đứng trên tháp nhảy cầu cao 10m

http://resource.vtc.vn/resize/500x380/files/video_cover/2017/02/03/mff2016-hopptornet-ten-meter-tower-short-film-0045-0045453-005028.jpg Cảm xúc khó tả khi đứng ở bậc nhảy cầu 10m VTC News

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon