Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Dùng đội hình 'kiểu Mỹ', Philippines vẫn không hơn tuyển nữ Việt Nam

image beaconimage beaconimage beacon