Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Fan nữ chờ hàng giờ để xin chữ ký Xuân Trường, Văn Quyết

Logo VietnamPlus VietnamPlus 07/11/2016

© Được VietnamPlus cung cấp

Sự xuất hiện của tiền vệ Lương Xuân Trường đã kéo rất nhiều “fan” nữ tới buổi tập tối ngày 6/11 của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon