Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hà Nội đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Logo Tuổi trẻ Tuổi trẻ 10/12/2016 Tuoi Tre

Theo đề nghị của Bộ VH-TT&DL, Hà Nội sẽ là chủ nhà của Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII.

Hà Nội đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2018 © Tuoi Tre Hà Nội đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã xây dựng đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2018 và được Chính phủ phê duyệt. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Chính phủ không cấp kinh phí để xây mới các công trình thể thao phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc. Vì thế Bộ VH-TT&DL đề nghị đại hội sẽ tổ chức tại Hà Nội, địa phương có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất để tổ chức các môn thi đấu.

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc 2018, TP Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức 31 môn thể thao và thi đấu ở 24 cơ sở thể thao trên địa bàn.

Tin khác từ Tuổi trẻ

image beaconimage beaconimage beacon