Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Hậu vệ Campuchia lóng ngóng đá phản lưới nhà

Logo VTC VTC 26/11/2016 VTC News
Hậu vệ Campuchia lóng ngóng đá phản lưới nhà © VTC News Hậu vệ Campuchia lóng ngóng đá phản lưới nhà

 Văn Thắng ăn mừng cùng Thành Lương (Ảnh: Hoàng Tùng)

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon