Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

James Rodriguez bỏ rơi MU, đầu quân cho Bayern Munich

Logo VTC VTC 11/07/2017 VTC News

Phía Bayern Munich đã xác định thông tin này trên trang chủ của CLB.

© Được VTC cung cấp

 * Tiếp tục cập nhật

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon