Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

[Mega Story] Hữu Thắng, Công Vinh và câu chuyện phía sau AFF Cup 2016

Logo VietnamPlus VietnamPlus 14/12/2016

http://special.vietnamplus.vn/affcup2016

Tin khác từ VietnamPlus

image beaconimage beaconimage beacon