Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nam Huỳnh Đạo cũng phải chịu thua màn biểu diễn khí công 'truyền điện' này

Logo VTC VTC 26/07/2017 VTC News

 Clip: Màn biểu diễn nội công khủng hơn cả Nam Huỳnh Đạo

TIẾP THEO
TIẾP THEO

>>> Đọc thêm: Cung Lê: Flores lợi dụng tên tuổi tôi để nổi tiếng

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon