Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Ngả mũ trước bài múa rìu của võ sinh dị tật 2 chân 1 tay

Logo VTC VTC 05/04/2017 VTC News

 

TIẾP THEO
TIẾP THEO

>>> Đọc thêm: Video: Mãn nhãn xem người quét chùa Thiếu Lâm múa chổi như cao thủ võ thuật

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon