Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Những “bông hồng thép” trên sàn đấu thể thao

Logo Lao Động Của HOÀI VIỆT của Lao Động | Trang chiếu 1 / 2: Những “bông hồng thép” trên sàn đấu thể thao

Những “bông hồng thép” trên sàn đấu thể thao
© Lao Động

Tin khác từ Lao Động

image beaconimage beaconimage beacon