Bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ. Vui lòng sử dụng phiên bản được hỗ trợ để có trải nghiệm tốt nhất trên MSN.

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh

Logo VTC VTC 15/07/2017 VTC News

 Video: Katleen Phan Võ biểu diễn võ thuật

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, cô học võ từ năm 9 tuổi và hiện giữ cấp huyền đai đệ tam đẳng (đai đen 3 đẳng).

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, cô học võ từ năm 9 tuổi và hiện giữ cấp huyền đai đệ tam đẳng (đai đen 3 đẳng).
© Được VTC cung cấp
Nội dung theo dõi tiếp theo
TIẾP THEO
TIẾP THEO

Tin khác từ VTC

image beaconimage beaconimage beacon